Tháng: Tháng Mười 2018

Tập lấy hơi cơ bản khi bơi dành cho người mới bắt đầu

Tập lấy hơi cơ bản khi bơi dành cho người mới bắt đầu

Lấy hơi là kỹ thuật cơ bản nhất mà bạn bắt buộc phải thành thạo khi học bơi, để có thể thực hiện những kỹ thuật sau được dễ dàng hơn.