Thẻ: kỹ thuật tay trong bơi bướm

Hướng dẫn kỹ thuật bơi bướm / Kỹ thuật thở trong bơi bướm

Hướng dẫn kỹ thuật bơi bướm / Kỹ thuật thở trong bơi bướm

Hướng dẫn kỹ thuật bơi bướm / Kỹ thuật thở trong bơi bướm Kỹ thuật thở trong bơi bướm cũng giống như kỹ thuật thở trong các kiểu bơi khác. Kỹ thuật thở khi bơi giúp bạn duy trì lượng oxi trong không khí, giúp […]

Hướng dẫn học bơi bướm / Kỹ thuật uốn sóng bướm

Hướng dẫn học bơi bướm / Kỹ thuật uốn sóng bướm

Hướng dẫn học bơi bướm / Kỹ thuật uốn sóng trong bơi bướm Bơi bướm là kiểu bơi khó học nhất trong các kiểu bơi, chính vì thế mình đã chia kỹ thuật bơi bướm thành những bài viết nhỏ để mọi người dễ đọc […]